Wszyscy uczniowie Ośrodka są objęci bezpłatnym dowozem. Z tego powodu zakup naszego pierwszego samochodu był znaczącym sukcesem i niezapomnianym wydarzeniem.

W dniu 11.10.2013 roku Fundacja podpisała ze Starostwem Powiatowym umowę w sprawie dofinansowania projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, co umożliwiło częściowe refundowanie kosztów dowozu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.

Wraz ze zwiększającą się liczbą dzieci flota naszych aut również ustawicznie wzrastała. Obecnie stanowi 11 samochodów (w tym dwa autobusy, siedem busów, jeden samochód osobowy, jeden samochód dostawczy) własnościowych i pod wynajem.

Image