Batalionów Chłopskich 5


Image
Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych.Christian D. Larson
Na początku działalności placówki dydaktyczne i internat znajdowały się w jednym budynku. Obecnie całość, czyli trzy piętra stanowi szkoła. Dysponujemy dziesięcioma salami, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, dwoma klasopracowniami wyposażonymi w zabudowy kuchenne, gdzie mają miejsce lekcje uczniów z klas przysposabiających do pracy. Posiadamy kuchnię i funkcjonalną stołówkę, w której można zjeść pyszny obiad. Do dyspozycji terapeutów podczas rewalidacji podopiecznych przeznaczone są: sala logopedyczna, sala rehabilitacyjna oraz gabinet pedagoga. Po zajęciach dzieci mogą wypocząć w komfortowej i przytulnej świetlicy. Zarząd Fundacji, dyrektor Ośrodka oraz kadra pedagogiczna od początku istnienia placówek dbają zarówno o warunki, w których dzieci niepełnosprawne zdobywają wiedzę, jak o samą jakość kształcenia. Z tego względu nauczyciele i terapeuci, na bieżąco dokonując refleksji nad własnym warsztatem pracy, doskonalą swoje umiejętności, podejmują studia podyplomowe, biorą udział w różnorodnych warsztatach, konferencjach, kończą kursy kwalifikacyjne, zdobywają kolejne szczeble awansu zawodowego. Profesjonalizm dydaktyczny wspomaga owocna współpraca z przedstawicielem Kuratorium Oświaty w Kielcach. Na bieżąco przeprowadzane wewnątrzszkolne szkolenia umożliwiają systematyczne i umiejętne wdrażanie reform oświatowych, innowacyjnych metod nauczania i terapii, nowości dydaktycznych.

Batalionów Chłopskich 3


Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces. Henry Ford
Od września 2020 roku część zajęć edukacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych prowadzimy w budynku bezpośrednio sąsiadującym z budynkiem głównym naszej szkoły w Pińczowie, dodatkowe sale znajdują się w siedzibie przy Batalionów Chłopskich 3. Dzięki uprzejmości Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierza Baduraka, specjalnie dla potrzeb Podopiecznych Fundacji Złote Serce, został wyremontowany chodnik prowadzący do podjazdu dla niepełnosprawnych.