Podopieczni Fundacji mają zapewnioną opiekę pedagogiczną i psychologiczną. Terapia pedagogiczna oraz terapia psychologiczna są zajęciami prowadzonymi indywidualnie lub w dwuosobowych grupach. Nauczyciele i terapeuci podejmują odpowiednie działania, których celem jest niesienie pomocy dzieciom przejawiającym różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju intelektualnym, emocjonalno-motywacyjnym a także zaburzenia zachowania. Zaburzenia te niwelowane są na drodze systematycznego, dostosowanego do potrzeb, możliwości i zainteresowań konkretnego dziecka odziaływania specjalistycznego o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym oraz profilaktycznym. Terapię pedagogiczną prowadzą: P. Gądek, I. Majcher, terapię psychologiczną prowadzi A. Michnicka.