Image
Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.Benjamin Franklin
Konsekwentny rozwój oraz wielotorowo doskonalona jakość pracy Ośrodka wpłynęły znacząco na jego pozytywny wizerunek w lokalnym środowisku. Coraz liczniej formułowane opinie rodziców dzieci niepełnosprawnych – podopiecznych Fundacji – na temat naszej placówki przedstawiały ją jako najbardziej profesjonalną w regionie, świadczacą kompleksową pracę rewalidacyjną, edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą. Informacje te przekazywane „z ust do ust” wzbudzały coraz większe zainteresowanie ofertą edukacyjno-terapeutyczną Ośrodka. W grudniu 2015 roku liczba dzieci uczących się w naszej szkole wyniosła 102, 31 z nich korzystało z internatu, zaś 71 było codziennie przywożonych i odwożonych do domów rodzinnych. Znaczący wzrost liczby uczniów sprawił, że Fundacja wynajęła dodatkowy budynek na działalność oświatową w miejscowości Umianowice, oddalonej od Pińczowa 7 kilometrów. W szkole w Umianowicach do dyspozycji uczniów znalazły się świeżo wyremontowane: 3 pracownie rewalidacyjne zaadaptowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, zawierające najnowszą technologię komunikacyjną: do zajęć z psychologiem, logopedą oraz sprzęt do korekty wad postawy do pracy z fizjoterapeutą, 7 wyposażonych multimedialnie klasopracowni, w tym jedna z aneksem kuchennym dla klasy przysposabiającej do pracy, przestronną szkolną świetlicę, własne zaplecze kuchenne, szkolną stołówkę z możliwością pełnego wyżywienia, bibliotekę oraz 12 miejsc w internacie, stanowiącym integralną część budynku, umożliwiających bezpłatny całodobowy pobyt wychowanków w placówce od poniedziałku do piątku. W 2016 roku szkolna paleta wzbogaciła się o gabinet pedagoga, pralnię oraz drugą salę z zabudową gastronomiczną przeznaczoną dla kolejnej klasy przysposabiającej do pracy. Rozmieszczenie podopiecznych Fundacji w dwóch szkolnych budynkach znacząco zwiększyło komfort nauki niepełnosprawnych uczniów, dodatkowo umożliwiło zastosowanie w szerokim zakresie ekoterapii. W pobliżu szkoły znajduje się delta śródlądowa Nidy z malowniczymi rozlewiskami oraz unikalnymi na skalę Europy florą i fauną. Rozległa przestrzeń, urokliwe widoki, kojące oczy zielone łąki, lasy, pola, szum drzew, śpiew ptaków, zapach kwiatów, świeżej ziemi czy skoszonej trawy adekwatnie wpływają na funkcjonowanie i zdrowie dzieci. Uspokajające działanie terapii natury widoczne jest szczególnie na przykładzie wychowanków ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu, przejawiających zaburzenia zachowania. Niewątpliwy potencjał miejsca pełna ambitnych planów kadra pedagogiczna przy całkowitym wsparciu dyrektora Ośrodka i Zarządu Fundacji, na bieżąco rozwija i wykorzystuje w pracy z podopiecznymi. W czasie czterech lat na terenie szkolnym powstało rozległe boisko, sad z drzewkami i krzewami owocowymi: gruszami, jabłoniami, wiśniami, czereśniami, brzoskwiniami, malinami, agrestami oraz ogród kwiatowo-warzywny. Wielozmysłowe poznawanie świata poprzez aktywość na terenie szkolnego zieleńca, boiska, długie spacery, nauka, gry i zabawy na łonie natury stymulują i usprawniają rozwój uczniów niepełnosprawnych. Troska o dobro wychowanków stanowi motywację do ustawicznego podnoszenia jakości pracy edukacyjno-terapeutycznej dla wyspecjalizowanego i przepełnionego pasją zespołu nauczycieli.
Image