Sprawność ruchowa dziecka niepełnosprawnego intelektualnie ułatwia mu samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym. Odpowiednie doskonalenie motoryki dużej optymalnie wpływa na ogólny rozwój psychofizyczny małego człowieka. W naszych szkołach codziennie lub kilka razy w tygodniu, w zależności od potrzeb, prowadzone są zajęcia ruchowe z korekty wad postawy, które mają ułatwiać poruszanie się, kształtowanie zmysłu równowagi, koordynacji ruchowej oraz ogólnej sprawności. Ważną rolę w procesie rewalidacji dzieci odgrywają zabawy i gry, które wypływają korektywnie na cały aparat ruchowy lub wybrane elementy. Prowadzimy również indywidualną rehabilitację dzieci jeżdżących na wózkach. Zajęcia z korekty wad postawy prowadzą: J. Burek, A. Kawiorska, K. Nogacka, K. Doroz.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image