Zakończenie roku 2023/2024 w Umianowicach

In Aktualności, Wydarzenia by Anna_Michnicka

21 czerwca nasi Uczniowie ostatni raz przyjechali do szkoły aby uroczyście zakończyć rok szkolny 2023 / 2024, tym samym rozpoczynając długo wyczekiwane wakacje.

Zakończenie roku szkolnego to wyjątkowe wydarzenie w kalendarzu każdej placówki edukacyjnej, a szczególnie ważne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Umianowicach, gdzie każdy sukces jest owocem ciężkiej pracy, zaangażowania i współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców. Dyrektor Szkoły, Pan Jacek Kapałka, powitał wszystkich zgromadzonych, a dalszą uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia Sztandaru Ośrodka i odśpiewania hymnu narodowego, co podkreśliło podniosły charakter spotkania. Tuż po hymnie Pan Dyrektor podsumował mijający rok szkolny, podkreślając osiągnięcia uczniów i nauczycieli, zrealizowanie zaplanowanych wydarzeń, a także dziękując wszystkim za zaangażowanie i współpracę. Zakończenie roku szkolnego zawsze niesie ze sobą momenty refleksji i wdzięczności. Pan Dyrektor wyraził serdeczne podziękowania za nieocenioną pracę nauczycieli, nauczycieli rewalidantów, pomocom oraz wszystkim pracownikom, którzy przyczyniają się do pracy zwanej edukacją. Po wyprowadzeniu Sztandaru, Pan Dyrektor wraz z wychowawcami poszczególnych klas wręczył dyplomy i nagrody za dobre wyniki w nauce i uśmiech każdego dnia, w szczególny sposób uhonorował uczniów którzy kończą szkołę. Na samym początku została wyczytana Patrycja Babiarska, wychowanka z grupy rewalidacyjno-wychowawczej u Pani Eweliny Nowak. Patrycja zakończyła zajęcia w naszym Ośrodku, ale jej dalsza przygoda będzie się toczyć na warsztatach terapii zajęciowej w Michałowie. Jest to dobra okazja do podsumowania jej osiągnięć, która przez lata przeszła intensywną pracę nad rozwijaniem swoich umiejętności. Następnie trzech uczniów otrzymało dyplomy ukończenia klasy III szkoły podstawowej, które wręczył Pan Dyrektor i wychowawca klasy Pani Marzena Cofór. Dalszy etap edukacji będą kontynuować w szkole w Pińczowie, nadal pod okiem Pana Dyrektora. Są to uczniowie: Igor Migoń, Anthony Seweryn i Dominik Zamojski. Każdy dyplom był uzupełniony o krótkie, indywidualne słowa uznania dla każdego z uczniów. Zakończenie edukacji w klasie III przysposabiającej do pracy to ważny etap w życiu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Umianowicach. Uczennice kończące ten etap nauki pod nadzorem Pana Kamila Latochy, zdobyły nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności, które przygotują je do dorosłego życia i pracy zawodowej. To wyjątkowy moment, aby podsumować ich osiągnięcia, podziękować za wspólną pracę i życzyć powodzenia na dalszej drodze  w warsztatach terapii zajęciowej dla Weroniki Poniewierka i Aleksandry Stosik.

Pan Dyrektor skierował serdeczne podziękowania w stronę Pani Moniki Grdulskiej, która koordynuje pracę Ośrodka w Umianowicach. Zakończenie roku szkolnego to doskonały moment aby podsumować trzyletni okres pracy nadzoru pedagogicznego Pani Wicedyrektor Ilony Majcher, która pełni rolę wspierającą Dyrektora placówki w zarządzaniu i organizacji pracy szkoły oraz dwuletni czas pracy Pani Kierownik internatu Barbary Misztal. Kierowanie internatem to zadanie wymagające nie tylko doskonałych umiejętności organizacyjnych, ale przede wszystkim ogromnej empatii, cierpliwości i troski o dobro każdego wychowanka.

Na końcu Pan Dyrektor oddał głos Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Anecie Paproć, która  w imieniu wszystkich rodziców wyraziła wdzięczność za opiekę i wsparcie, jakie dzieci otrzymują w Ośrodku, oraz podkreśliła znaczenie współpracy między rodzicami, a placówką. Podziękowała Panu Dyrektorowi oraz nauczycielom za trud i poświecenie w codziennej pracy z dziećmi, mając nadzieję na dalszą owocną współpracę w nadchodzącym roku szkolnym.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego  przebiegła w ciepłej i serdecznej atmosferze. Był to czas podsumowań, radości i wzruszeń, który na długo pozostanie w pamięci wszystkich zgromadzonych.

Po oficjalnej części uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami udali się do swoich klas, odebrać świadectwa, gdzie w luźniejszej atmosferze kontynuowano rozmowy i świętowanie zakończenia roku szkolnego.

Wszystkim życzymy udanych, gorących wakacji pełnych relaksu i odprężenia po intensywnym roku szkolnym !!!

Sporządziła:
Ilona Majcher