Budynek WTZ podczas uroczystości otwarcia.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Michałowie usytuowane są w malowniczym miejscu otoczonym łąkami i lasami tuż obok stadniny koni arabskich. Cały obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb uczestników, wyposażony we wszystkie udogodnienia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Z pełną swobodą mogą z niego korzystać osoby z niepełnosprawnością ruchową jak i osoby z niedowidzeniem bądź niewidome.

Celem działania Warsztatów Terapii Zajęciowej jest realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie.

Zajęcia w Warsztacie prowadzone są dla 30 uczestników, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ. Rehabilitacja i terapia prowadzone są w pięciu pracowniach terapeutycznych:

  • pracownia gospodarstwa domowego, w której zajęcia  ukierunkowane  przede wszystkim na wyrobienie u uczestników umiejętności przyrządzania potraw o różnym stopniu trudności oraz zapoznanie ich z zasadami obsługi zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego. Podczas zajęć w pracowni osoby niepełnosprawne zapoznają się z zasadami racjonalnego żywienia, poznają obróbkę wstępną warzyw i owoców (mycie, obieranie, rozdrabnianie) i wykonują potrawy podlegające obróbce termicznej (gotowane, pieczone, smażone i duszone);
  • pracownia artystyczno-teatralno-wokalna ma w swojej ofercie naukę śpiewu i gry na instrumentach (gitara, perkusja, instrumenty klawiszowe). Organizuje przedstawienia okolicznościowe  i przygotowuje uczestników do występów w konkursach muzycznych. Uczestnicy uczą się melodii, rytmu, zapamiętywania tekstu, gry teatralnej, wykonywania układów tanecznych oraz układania scenariuszy do przedstawień. Pracownia prowadzi również zajęcia plastyczne z elementami arteterapii gdzie uczestnicy poznają różne techniki rysunku i malarstwa;
  • pracownia komputerowa – wiedza i umiejętności zdobywane przez Uczestników pracowni komputerowej dotyczą głównie zagadnień związanych z komputerem, Internetem, urządzeniami peryferyjnymi. Komputer stwarza możliwości przezwyciężenia swoich ograniczeń. Osoby pracujące w tej pracowni zdobywają umiejętności posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, prostym programem graficznym oraz bezpiecznego i efektywnego korzystania z Internetu; 
  • pracownia krawiecka, gdzie uczestnicy uczą się prawidłowego posługiwania się narzędziami krawieckimi, takimi jak: igła, nitka, nożyczki, tamborek, deski do prasowania, żelazka i maszyny do szycia (stębnówka, overlock, maszyna hafciarska). Podopieczni uczą się wykonywania różnych technik krawieckich i hafciarskich. Poznają ściegi podstawowe, ozdobne, zdobienia tkaniny przez aplikację i różnego rodzaju pasmanterie. Pracują nad koordynacją wzrokowo – ruchową, kształtują wytrwałość, poczucie piękna i smaku. To tutaj dzięki połączeniu haftu ręcznego i ściegu maszynowego powstają ciekawie zdobione serwety;
  • sala rehabilitacyjno-sportowo-rekreacyjna wyposażona jest w niezbędny sprzęt do rehabilitacji oraz podnoszenia sprawności i kondycji fizycznej. Rehabilitacja dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników. Zadaniem rehabilitacji jest usprawnianie naszych podopiecznych i przygotowanie ich do pracy w pozostałych pracowniach. Zajęcia w tej pracowni obejmują ćwiczenia ogólno-usprawniające oraz indywidualne ćwiczenia.
  • pracownia profesjonalnego sprzątania zewnętrznego i wewnętrznego zajmuje się utrzymaniem czystości i higieny pomieszczeń wewnątrz Warsztatu. Czyszczeniem, pielęgnacją i konserwacją wszelkiego rodzaju powierzchni. Każdego dnia usuwamy zabrudzenia luźne stosując szczotkę tradycyjną, mop lub też odkurzacz. Zanieczyszczenia lepkie i przylegające również nie stanowią wyzwania, gdyż posiadamy właściwe narzędzia, materiały, środki myjąco-pielęgnacyjne, które rozpuszczają uporczywe zabrudzenia. Jednak oprócz posiadanego wyposażenia ostateczny efekt czystości zależy od naszego fizycznego wysiłku, głównie poprzez czyszczenie powierzchni podłogowych i ponad podłogowych metodą ósemkową. Uczymy się odczytywać znaki obrazkowe, mówiące o przeznaczeniu i stosowaniu danego środka oraz wybierać właściwą ściereczkę do danego sektora czystości. Staramy się samodzielnie sporządzić roztwór roboczy. W kontakcie z chemią profesjonalną stosujemy wszelkie środki ostrożności. Uczymy się również stosować Ekologiczną Technikę Czyszczenia. Nasza pracownia zajmuje się również utrzymaniem w czystości terenu zewnętrznego wokół Warsztatu.

Uczestnicy biorą również udział w zajęciach organizowanych, które pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych.Prowadzone są również zajęcia rekreacyjno-sportowe poza ośrodkiem, m. in. gra w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, gry i zabawy sprawnościowe.

Oprócz zajęć w profilowanych pracowniach uczestnicy mają zajęcia ruchowe na sali, basenie i na świeżym powietrzu oraz hipoterapię prowadzoną w Stadninie Koni Michałów. Na potrzeby uczestników zatrudniony jest psycholog, który zapewnia im indywidualne wsparcie w sytuacjach problemowych oraz prowadzi, najczęściej w małych grupach, trening kompetencji społecznych. Psycholog wspiera także rodzinę uczestnika, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Michałów z lotu ptaka.