W naszym Ośrodku opieką logopedyczną objęte są prawie wszystkie dzieci. Korekta wad mowy to przede wszystkim zajęcia indywidualne. Odbywają się w salach wyposażonych w programy komputerowe i różnorodne interaktywne pomoce, gry edukacyjne, książki oraz zabawki. Celem terapii logopedycznej jest usprawnianie procesu komunikacji pacjenta w stopniu umożliwiającym mu samodzielne radzenie sobie w sytuacjach społecznych dnia codziennego, a nie wypracowanie bezbłędnej wymowy. Na stanowisku logopedy w naszym Ośrodku zatrunione są: I. Dębska, E. Kopińska, M. Maruszak, E. Przeniosło, D. Marciszewska. Celem zajęć edukacyjno-terapeutycznych prowadzonych z dziećmi z zaburzeniami mowy jest wypracowanie takich umiejętności komunikacyjnych, by mogły porozumiewać się z otoczeniem w najbardziej efektywny sposób. W celu usprawnienia procesu komunikacyjnego w naszym Ośrodku prowadzone są zajęcia logopedyczne oraz komunikacja alternatywna dla dzieci niemówiących w postaci piktogramów oraz komunikatorów. Komunikatory to urządzenia informacyjne, niezależne od komputera, na które nagrywa się wiadomość, zazwyczaj pojedyncze słowa, następnie zaś odtwarza dowolną ilość razy, naciskając właściwy przycisk. Dzięki takiemu urządzeniu dziecko niekomunikujące się werbalnie może poinformować o swoim samopoczuciu, potrzebach, emocjach. 02.02.2017r. Fundacja zakupiła 7 komunikatorów, następnie zaś przekazała je rodzicom uczniów nieporozumiewających się za pomocą mowy. Wychowankowie korzystają z nich podczas zajęć szkolnych oraz w domu, zwiększając komfort codziennego funkcjonowania w środowisku.

Image
Image
Image
Image