Od 01.09.2017 roku Fundacja wynajmuje na potrzeby kształcenia kolejny nowoczesny i funkcjonalny budynek mieszczący się w Pińczowie przy ulicy Pałęki 26. Powstał tam Specjalny Punkt Przedszkolny i Internat.
Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne – najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczyKazimierz Przerwa-Tetmajer
Niewątpliwym atutem obiektu jest jego lokalizacja; położony jest wzdłuż bulwaru nad Zalewem Pińczowskim, popularnego miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta. Dwa piętra budynku przeznaczone są na potrzeby grup wychowawczych w internacie. Znajdują się tam wygodne sypialnie oraz obszerna świetlica dla wychowanków Ośrodka. Każdy z 6 pokoi umeblowany jest w funkcjonalny sposób, przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych. W Internacie jest miejsce dla 50 podopiecznych. W przedszkolu nasze najmłodsze dzieci mają do dyspozycji trzy sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesne sprzęty elektroniczne, gry edukacyjne i zabawki. Jest to miejsce, w którym dziecko rozwija się fizycznie, umysłowo, emocjonalnie oraz społecznie. Znajduje się tu również zespół rewalidacyjnowychowawczy, który został utworzony w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia obejmują wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno-społecznych, porozumiewania się i samoobsługowych. W ramach codziennej rewalidacji prowadzone są zajęcia z logopedą, rehabilitantem i terapeutą SI. Pracownicy Ośrodka doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wielką rolę w terapii i rozwoju dziecka niepełnosprawnego odgrywa jego wysoka samoocena i poczucie własnej wartości. Z tego względu podejmują działania wykorzystujące naturalny potencjał swoich podopiecznych oraz polegające na bezwarunkowej akceptacji ich emocji. Niestrudzenie powtarzają swoim podopiecznym: „możesz”, „potrafisz”, „nie musisz”, „masz prawo do”. Chwalą na forum, dostrzegają i doceniają nawet najmniejszy sukces dziecka oraz jego starania i wysiłek włożony w realizację zadania, nawet jeśli nie udało się osiągnąć zamierzonego celu. Wykorzystują i rozwijają zainteresowania i umiejętności wychowanków, wzmacniając ich wiarę we własne możliwości. Aktywizują dzieci i promują ich talent i zdolności poprzez włączanie w życie szkoły: szkolnych uroczystości, apeli, zawodów i konkursów. Uczniowie, traktowani indywidualnie i podmiotowo, czują się akceptowani, zaczynają dostrzegać i rozwijać swoje mocne strony, podejmują się wykonania nowych zadań, czynności postrzeganych przez nie jako trudne, mają większą motywację do nauki, wreszcie, z uśmiechem rozpoczynają każdy kolejny dzień.