Dla najmłodszych dzieci w naszym Ośrodku prowadzona jest terapia SI. Integracja Sensoryczna jest to dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę, ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: hamaki, deskorolki, równoważnie, materiały rożnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej. Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego dziecka i wpływa na jego zachowanie w sferze motorycznej i emocjonalno-motywacyjnej. Na stanowisku terapeuty integracji sensorycznej zatrudniona jest D. Jach.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image