Uroczystość przekazania samochodu 2013

In Aktualności, Wydarzenia by Anna_Michnicka

W dniu 6.11.2013 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Złote Serce” zorganizował uroczystość poświęcenia nowo zakupionego samochodu marki Opel Vivaro dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Ryszard Barna – przewodniczący Rady Powiatu, Teresa Gładysz – kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Joanna Słonina – dyrektor PCPR-u, Jadwiga Irla – p.o dyrektor oddziału PFRON, Wioletta Usnarska – sekretarz powiatu. Spotkanie otworzył dyrektor Jacek Kapałka, który powitał bardzo serdecznie wszystkich zebranych oraz w imieniu całego Ośrodka złożył podziękowania na ręce dyrektor PFROM-u Jadwigi Irli za pomoc w pozyskaniu tego niezbędnego dla szkoły samochodu. Podziękowania złożyli przedstawiciele rodziców przewodnicząca Rady Rodziców Aneta Paproć i zastępca Agnieszka Mazurek. Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie samochodu, którego dokonał ojciec franciszkanin. Rafał Rudziński. Przecięcia wstęgi na nowym samochodzie dokonali Ryszard Barna, Joanna Słonina i Jadwiga Irla. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, wydarzenie to będzie mile wspominane oraz zostanie wpisane do naszej nowej kroniki.