Ślubowanie 2014

In Aktualności, Uroczystości, Wydarzenia by Anna_Michnicka

Dzień 3 października 2014 r. był dla pierwszoklasistów oraz nowych uczniów szkoły, ich rodziców, a także wychowawców wielkim wydarzeniem. O tym, że wychowankowie są już gotowi do wstąpienia w poczet uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego „Złote Serce” w Pińczowie, świadczyć mogło ich zachowanie i galowe stroje. Aktu otwarcia uroczystości Pasowania na Ucznia dokonał Pan Dyrektor Jacek Kapałka. W podniosłej atmosferze Pan Dyrektor, uczniowie, rodzice oraz nauczyciele odśpiewali Hymn Państwowy. Następnie, starsi koledzy i koleżanki zaprezentowali wiersze i piosenki opowiadające o obowiązkach i prawach ucznia. W dalszej części uroczystości, w niezwykłej, odświętnej atmosferze, przy specjalnie przygotowanych na ten dzień dekoracjach i przy wprowadzonym sztandarze szkoły, kandydaci na uczniów złożyli uroczystą przysięgę, której słowa staną się ich drogowskazem na drodze szkolnego życia. Przysięgali, że będą dobrymi uczniami, będą dbać o honor szkoły, służyć pomocą słabszym, będą słuchać nauczycieli, a swoją postawą sprawiać radość wychowawcom i rodzicom. Aktu pasowania na ucznia dokonał Pan Dyrektor Jacek Kapałka, który kładąc na prawym ramieniu, specjalnie przygotowany na tę okazję ołówek, wypowiadał słowa: „pasuję Cię na ucznia szkoły”. Po zakończeniu aktu pasowania na ucznia, odbył się recital szkolnego zespołu, pod przewodnictwem p. Andrzeja Kiliana. U progu nauki w naszej szkole życzymy pierwszoklasistom oraz nowym uczniom sukcesów w nauce, wielu radości, wspaniałych przyjaciół. Życzymy również, aby okres nauki w naszej szkole, był nie tylko czasem zdobywania nowych wiadomości, ale też okazją do wielu wspaniałych przeżyć podczas wspólnych zabaw i wycieczek.