Uwaga! Dofinansowanie PFRON dla opiekunów dzieci i młodzieży!

In Aktualności, Wydarzenia by Anna_Michnicka

📢 Ważna informacja dla opiekunów dzieci i młodzieży!

Opiekunowie dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed 16. rokiem życia mogą wnioskować o wsparcie finansowe, aż do 4 września 2020, jeżeli placówki do których uczęszczały ich dzieci finansowane były ze środków #PFRON w ramach zadań zlecanych organizacjom pozarządowym i z powodu pandemii nie działały przez kolejnych 5 dni roboczych. #PFRONwspieraCiebie

WAŻNE! Działalność edukacyjna Fundacji Złote Serce nie jest dotowana z PFRON (dofinansowany z PFRON mieliśmy zakup samochodów, ale nie edukację), jednak w wytycznych PFRON jest mowa o:

pełnoletnich (od 18. do 25. roku życia) uczestnikach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

oraz

pełnoletnich (od 18. do 24. roku życia) wychowankach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Dodatkowo, wszyscy Rodzice i Opiekunowie, którzy korzystali z usług placówek innych niż te w Fundacji Złote Serce, a które były dotowane przez PFRON, mogą również składać wniosek.

Kliknij, aby przejść na stronę PFRON i dowiedzieć się więcej!

📢 Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON:
tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00)
lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00)
oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

W przypadku jakichkolwiek pytań Fundacja Złote Serce służy pomocą, Pani Pedagog Paulina Gądek jest dostępna pod telefonem 518 191 101 i odpowie na wszystkie pytania. Jako, że otacza nas sytuacja wyjątkowa, wpierw preferowany jest kontakt telefoniczny.

Informacje ze strony PFRON

Z programu skorzystają też niepełnosprawni podopieczni środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, pełnoletni uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz pełnoletni wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Wsparcie polega na przekazywaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł, przez okres 3 miesięcy, licząc od marca 2020. Aby je otrzymać, należy wypełnić wniosek i wskazać konkretny ośrodek, którego działalność została zawieszona uniemożliwiając korzystanie z rehabilitacji przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Aplikacje można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do miejscowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat placówki.

Na tę formę pomocy PFRON przeznacza 174 mln złotych. O wypłatę mogą starać się nie tylko osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale także, w przypadku młodzieży posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia – w imieniu tych osób – ich opiekunowie. Dotyczy to również orzeczeń wydanych przez lekarza orzecznika ZUS lub KRUS.

Świadczenie nie przysługuje jednak osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy, przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu zagrożenia COVID-19.

Ewentualne pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Specjalne środki Funduszu przeznaczone zostały również na dofinansowanie działań samorządów powiatowych, które w czasie pandemii zaoferują dodatkową pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych. Ze środków PFRON możliwe jest zrefundowanie do 50% wydatków danego powiatu na ten cel, do kwoty 100 tys. zł.

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON 11 marca br. Więcej informacji o działaniach PFRON w czasie epidemii w serwisie www.pfron.org.pl/koronawirus.