Nie ma to jak basen!

In Aktualności, Sport by Anna_Michnicka

W pracy z dziećmi z Fundacji Złote Serce stosuję metody wszelkie metody aktywizujące, które mogą pomóc w przełamaniu lęku dzieci przed wodą i podjęciu przez nie prób wykonania określonych ćwiczeń.
Mam nas myśli min:
indywidualizację, która jest możliwa dzięki małej liczebności grup,
oraz głównie metody zabawowe naśladowcze, które zmniejszają strach dzieci przed wodą,
i w przypadku niektórych uczniów, lepiej oswojonych z wodą, metody zadaniowe.
Muszę podkreślić, że mimo utrudnionego kontaktu z niektórymi uczniami ze względu na ich dysfunkcje, praca z nimi powoduje satysfakcję, mimo, że jest dużym wyzwaniem dla nauczyciela. Ćwiczenia w wodzie są dla dzieci bardzo ważnym elementem terapii i sprawiają, że uczniowie się odprężają i rozluźniają.
Szczególną radość sprawia mi widok uśmiechniętych i zadowolonych z siebie dzieci, które, nawet czasami nieświadomie, przełamują swoje lęki i obawy.

Marcin Błach

Uczniowie systematycznie i chętnie uczestniczą w zajęciach na basenie. Poznali zasady bezpieczeństwa do których się stosują. Poruszają się w wodzie swobodnie, chętnie uczestniczą w grach i zabawach na różnych głębokościach. Stosują się do poleceń nauczyciela, niektórzy przezwyciężają swoje słabości związane ze środowiskiem wodnym. Są uczniowie , którzy doskonalą umiejętność zanurzania oczu, nosa i ust pod wodą, są wśród dzieci osoby, które wymagają ciągłej asekuracji ze strony nauczyciela. Uczniowie uczą się nowych elementów stosując w wodzie makarony, koła i deski do pływania. Dużą popularnością cieszy się jacuzzi i rura do zjeżdżania. Zajęcia na basenie sprawiają dzieciom dużą frajdę i wywołują pozytywne emocje.

Pasternak Jacek