Program Rehabilitacja 25+

In Aktualności, Wydarzenia by Anna_Michnicka

Program Rehabilitacja 25+ finansowany jest z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Od października 2020 nasza Fundacja prowadzi zajęcia w ramach Programu Rehabilitacja 25+ finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że przez następny rok szkolny możemy prowadzić rehabilitację zawodową i społeczną Absolwentów naszych szkół. Nasi Podopieczni objęci są terapią zajęciową, hipoterapią, hydroterapią, fizjoterapią, wsparciem psychologicznym. Nasza wspaniała kadra wspiera Podopiecznych w rozwijaniu swoich talentów i kompensowaniu deficytów. Poniższa galeria zdjęć to tylko wycinek tego, jak wyglada nasza codzienna praca z Uczestnikami Programu Rehabilitacja 25+.

Zgodnie z wytycznymi Programu w jego ramach Beneficjentom oferujemy wsparcie w postaci:

  • usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomocy w utrzymaniu higieny osobistej;
  • udziału w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
  • udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
  • pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
  • pomocy psychologicznej, poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
  • działań aktywizujących zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;
  • transportu.