Zarządzenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ZŁOTE SERCE

In Aktualności by Anna_Michnicka

Na podstawie zmieniającego Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.03.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Złote Serce” w Pińczowie informuje, iż w związku z przyznanymi prerogatywami Dyrektorom Szkół Specjalnych, decyduje o prowadzeniu zajęć w trybie stacjonarnym dla wszystkich uczniów Szkół przy Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Złote Serce” w Pińczowie.

W dalszym ciągu obowiązują procedury i zarządzenia Dyrektora SOSW „Złote Serce” w Pińczowie dotyczące pandemii.

Uzasadnienie

Dyrektor SOSW „Złote Serce” w Pińczowie podjął decyzję w oparciu o przeanalizowanie sytuacji epidemicznej we wszystkich placówkach prowadzonych przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Złote Serce” w Pińczowie. Brak uczniów i pracowników zakażonych wirusem COVID-19, którzy mogli wpłynąć na zarażenie innych uczniów i pracowników czy też osób postronnych.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy mają obawy przed zarażeniem wirusem COVID-19 mogą pozostawić swoje dzieci w domach rodzinnych. W dniach 22-23.03 w razie nie obecności uczniów, wychowawcy klas skontaktują się z poszczególnymi rodzicami/opiekunami prawnymi i przejdą na nauczanie zdalne.

W razie pojawienia się pandemii na terenie Ośrodka, Dyrektor SOSW „Złote Serce” podejmie natychmiastowe kroki do sytuacji epidemicznej w szkołach i internatach prowadzonych przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Złote Serce” w Pińczowie.

                                                                                  Z poważaniem
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ZŁOTE SERCE
mgr. Jacek Kapałka

Oryginał Zarządzenia dostępny pod linkiem >>> ZARZĄDZENIE 19-03-2021