Sprzątanie Ziemi 2021

In Aktualności, Imprezy, Wycieczki, Wydarzenia by Anna_Michnicka

22 Kwietnia 2021 r. uczniowie młodszych klas ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ,,Złote Serce” wraz z wychowawcami i opiekunami włączyli  się w Ogólnopolską akcję ,,Sprzątania Świata” w miejscowości Wola Żydowska w gminie Kije. W akcję włączyli się również włodarze gminy Pan wójt Tomasz Socha oraz Pani v-ce wójt Anita Białek udostępniając uczniom pomoce do sprzątania w postaci worków, rękawic oraz miejsca gdzie na koniec pracy dzieci mogły usmażyć sobie kiełbaski na ognisku i schronić się przed deszczem w świetlicy wiejskiej. Przygotowania do tego ważnego dnia, poprzedziła pogadanka z dziećmi na temat segregacji i zachowania bezpieczeństwa w trakcie zbierania śmieci. Uczniowie wyposażeni w rękawice ochronne i worki na śmieci, sprzątali teren wokół świetlicy oraz wyżej wymienionej miejscowości. Uczniowie bardzo zaangażowali się w tą akcję i sumiennie wykonywali swoje zadanie. Mamy nadzieję, że w przyszłości nasi wychowankowie będą uwrażliwieni na czystość swoich i pobliskich terenów oraz będą prawdziwymi miłośnikami przyrody.

Autorka notki: Milena Ziębicka
22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Wszyscy ludzie – przyjaciele Ziemi – podejmują różne działania, które mają sprawić, by nasza planeta stała się piękniejsza, zdrowsza i bezpieczniejsza dla wszystkich.

Po raz pierwszy obchodzono Dzień Ziemi w Stanach Zjednoczonych 22 kwietnia 1970 roku. W ten sposób ludzie chcieli wyrazić protest przeciwko dalszemu niszczeniu otaczającego nas środowiska. Dziś jest to święto międzynarodowe. Ludzie na całym świecie łączą się w obronie największego wspólnego dobra – domu całej ludzkości – planety Ziemi, której grozi zagłada ze strony człowieka.

W Polsce obchodzimy Dzień Ziemi od 1990 roku. W naszej szkole to święto także na stałe zostało wpisane do kalendarza imprez i uroczystości.

Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”. I choć tegoroczna akcja różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii Covid – 19, my nie zapomnieliśmy, że Ziemia to nasz wspólny Dom. I to my musimy o niego zadbać!

Z tej okazji w naszej szkole zorganizowaliśmy obchody tego Dnia. Celem akcji było uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody ojczystej, budzenie poczucia odpowiedzialności za jej stan oraz uświadomienie źródeł zagrożeń dla środowiska naturalnego.Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do Nadleśnictwa Pi ńczów i dzięki uprzejmości pana leśniczego Arkadiusza Świercza mogli uporządkować teren wokół pomnika na Grochowiskach. Opiekunami wycieczki byli: Wioletta Kiełb oraz Katarzyna Bandura . Celem wyjazdu było sprzątanie lasu.Dzieci dostały worki, rękawiczki i ruszyły w teren, by sprawić by świat wyglądał lepiej. Porządkowały pobocze i pobliski pas lasu, osobiście miały okazję przekonać się jak różnorodne śmieci trafiają do lasu i w jakich dużych ilościach. Podczas porządkowania uczniowie dochodzili do wniosku, że w dużej mierze sprawcami zaśmiecania lasu są dzieci ponieważ znaczna ilość śmieci to były opakowania po chipsach i butelki po sokach, których to konsumentami w większości są dzieci.

Następnie leśniczy Nadleśnictwa Pińczów Pani Patrycja Kamola przeprowadziła pogadankę na temat szkodliwości śmiecenia, negatywnego wpływu śmieci na środowisko i estetykę lasu, mówiła także o trudnorozkładalności śmieci pochodzenia nieorganicznego i zasadach zachowania się w lesie. Leśniczy zwróciła uwagę na bezmyślność niektórych ludzi i na ogromny problem jakim są śmieci w lesie. Zaproszony gość omówił uczniom jak prawidłowo segregować śmieci, które można powtórnie wykorzystać po ich przetworzeniu czyli recyklingu. W nagrodę za pracę dzieci otrzymały książeczki “ Leśnik-dobrym gospodarzem”, kolorowanki oraz karty pracy związane z segregacją śmieci.

Spotkanie zakończyło się ogniskiem. Po długim wędrowaniu i sprzątaniu, kiełbaski smakowały wyjątkowo.

Dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa Pińczów

Autorka notki: Wioletta Kiełb