UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

In Aktualności, Uroczystości, Wydarzenia by Anna_Michnicka

„Wiedzę można przejąć od innych, ale mądrości trzeba się nauczyć samemu”

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną według zaleceń Ministra Zdrowia uroczystość została podzielona na dwie części.

Dnia 25 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru szkolnego i odśpiewania hymnu. Następnie część oficjalną rozpoczął  Pan Dyrektor Jacek Kapałka, który powitał uczniów, zebranych nauczycieli, pracowników oraz rodziców. Podziękował wszystkim zebranym za tegoroczną pracę, a uczniom pogratulował uzyskanych wyników w nauce. Następnie głos zabrała Pani Aneta Paproć-Przewodnicząca Rady Rodziców, która złożyła podziękowania za wsparcie udzielone uczniom i pomoc w najdrobniejszych problemach wychowawczych zarówno na ręce Dyrekcji jak i wszystkich nauczycieli i pracowników.

Po zakończeniu apelu Pan Dyrektor zaprosił uczniów wraz z nauczycielami i rodzicami do swoich sal po świadectwa ukończenia danej klasy i drobne nagrody za udział w życiu Szkoły i klasy.

Druga część uroczystości odbyła się o godzinie 10. Podczas podsumowania poznaliśmy wyniki w nauce uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody. Pan Dyrektor serdecznie podziękował uczniom kończącym edukację w ostatniej klasie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Są to Agnieszka Biała, Zuzanna Mazurek oraz Klaudia Maciąg. Jednak Pan Dyrektor nadmienił, że to nie jest koniec drogi uczniów z naszą Placówką i w następnym roku szkolnym spotkamy się z nimi na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Michałowie.

Kolejne zakończenie roku szkolnego odbyło się o 11.30 w Szkole w Umianowicach. Tam również swoją drogę z edukacją w Szkole Przysposabiającej do Pracy zakończyli uczniowie Piotr Biały, Damian Szczerba, Michał Dewerenda, Dawid Litwin oraz uczennica grup rewalidacyjno-wychowawczych Patrycja Pasteczka. Pozostali uczniowie wraz z nauczycielami przeszli do swoich klas, gdzie otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Kolejny rok za nami, chwilami było ciężko, chwilami było zabawnie ale mamy nadzieję, że każdy z uczniów pozytywnie będzie wspominał minione miesiące.

Wszystkim Wam życzymy udanego wypoczynku, wspaniałych przygód, a tym którzy ukończyli naukę w naszej szkole sukcesów w dalszej edukacji.

Autorka tekstu: Martyna Jakubczyk


Zakończenie roku szkolnego w Umianowicach