Uroczystość 10lecia

In Aktualności, Imprezy, Uroczystości, Wydarzenia by Anna_Michnicka

„DOBRZE WIDZI SIE TYLKO SERCEM”

Tak brzmi motto Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Złote Serce” i takie słowa widnieją na tytułowej stronie publikacji wydanej z okazji dziesięciolecia jej istnienia. Obchody tego ważnego jubileuszu odbyły się 02.06.2022 roku i na długo zostaną w naszej pamięci. Uroczystości te rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele św. App. Piotra i Pawła w Kijach, którą celebrował Biskup Diecezji Kieleckiej Marian Florczyk razem z księdzem Leszkiem Kowalczykiem i ks. Rafałem Zymanem oraz ojcem Eliaszem i Kamilem z Sanktuarium Mirowskiego z Pińczowa.
Po mszy udaliśmy się do szkoły Fundacji „Złote Serce” w Umianowicach gdzie Pan Dyrektor Jacek Kapałka wraz z Panią Prezes Fundacji Anną Michnicką z wielką radością powitali wszystkich gości. W krótkim wystąpieniu przypomnieli nam historię szkoły i podkreślili rangę jubileuszu. Z tej okazji w imieniu pracowników, uczniów i zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji Pan Paweł Zielonka podziękował naszym dobroczyńcom i przyjaciołom, wśród których wyróżnił Wojewodę Świętokrzyskiego Pana Zbigniewa Koniusza, któremu wręczył „Złote Serce”. Podziękowania zostały też złożone osobom oraz firmom, które od lat wspierają szkołę materialnie, a także ci na których możemy zawsze liczyć, i którzy nie szczędząc sił, wspierają naszą pracę dydaktyczno-wychowawczą.

Wśród przybyłych gościliśmy: Katarzynę Nowacką – świętokrzyskiego wicekuratora Oświaty w Kielcach; Przewodniczącego Rady Powiatu Pińczowskiego Ireneusza Gołuszkę; Wicestarostę Pińczowa Ryszarda Barnę; Wiceburmistrz Beatę Kitę; Skarbnika Gminy Pińczów Mirosławę Wiśniewską; Wójta Gminy Kije Tomasza Sochę; Wójta Gminy Michałów Mirosława Walaska; Wójta Gminy Złota Tadeusza Sułka; Zastępcę Wójta Gminy Sobków Małgorzatę Słotwińską; Skarbnika Gminy Kije Annę Wołczyk; Przewodniczącego Rady Gminy Michałów Jarosława Wleciała; Skarbnika Gminy Michałów Halinę Głombińską; Sekretarza Gminy Michałów Henrykę Gietkę-Bębenek; Dyrektora Gminnej Biblioteki w Michałowie Dorotę Bębenek; Dyrektora Więzienia w Pińczowie ppłk Przemysława Hajosa, Zastępcę Dyrektora Więzienia w Pińczowie ppłk Łukasza Trzcinę; Komendanta Straży Pożarnej Brygadiera mgr. Grzegorza Karwata; Starszego Brygadiera mgr Jarosława Huka; Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Umianowicach Mariana Ryka; Zastępcę Komendanta Policji Podinspektora Krzysztofa Jaskólskiego; Pana Roberta Zachariasza; Prezes Sądu w Pińczowie Izabelę Żelichowską-Haptar; Sędzię Annę Zelek; kuratora zawodowego Natalię Stępień oraz Kamilę Kuśmierek Lagierską; Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach Mariusza Kudasiewicza; Siostrę Dyrektor Domu „Ojca Gwidona” w Pacanowie Dobromiłę Kurek; Sołtysa Umianowic Wiesława Wronę; Pana Tadeusza Pasternaka oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Umianowic. Z uwagą wysłuchaliśmy słów wojewody świętokrzyskiego, wicekurator oświaty, wójtów i innych obecnych na jubileuszu. Otrzymaliśmy wiele dobrych życzeń i jak na urodziny przystało, prezenty, za które serdecznie dziękujemy. Konferansjerzy prowadzący uroczystość ( Agnieszka Kawiorska i Grzegorz Toboła) podkreślili, że na bogaty dorobek szkoły złożyła się oddana praca nie tylko dyrektora, ale wielu wspaniałych nauczycieli, wychowawców i pracowników. To dzięki nim przez te lata szkoła odniosła sukcesy na różnych płaszczyznach.

W kolejnej części uroczystości zostały wręczone złote oraz srebrne serca pracownikom Fundacji „Złote Serce” jako wyraz uznania za ich zaangażowanie oraz wytrwałą pracę na rzecz uczniów i ośrodka. Złote
Serca otrzymali: Ewa Bartosiak, Aleksandra Bąk, Adelajda Duraczyńska-Baran, Katarzyna Gnieździńska, Barbara Grudzień, Małgorzata Gurak, Ewelina Janoś, Agnieszka Kawiorska, Paulina Klasińska, Ewelina Nowak, Ewelina Piasecka, Milena Ziębicka, Ewa Przeniosło oraz dyrektor Jacek Kapałka. Srebrnymi Sercami zostali nagrodzeni: Katarzyna Bandura, Anna Ciszewska, Ilona Majcher, Anna Michnicka, Katarzyna Nogacka, Grażyna Nowak, Joanna Zachariasz, Monika Ziółkowska-Skrobała, Wiesława Żurek, Małgorzata Maruszak, Mirosław Maj. W klimat niepowtarzalnej uroczystości wprowadzili nas Agnieszka Biała i Marcin Skóra, śpiewając hymn Fundacji „Złote Serce”. Kolejnym punktem obchodów były występy naszych uczniów w pięknym przedstawieniu pt. „ Niezwykły świat Pana Kleksa” przygotowane pod bacznym okiem Pani Małgorzaty Gurak i Pani Wioletty Kiełb. Również nasze małe przedszkolaki miały okazję pokazać nam swoje zdolności aktorskie w inscenizacji wiersza Marii Konopnickiej pt. „Stefek Burczymucha” pod kierownictwem Pani Magdaleny Wójcik. Zebrani goście mieli okazję podziwiać program muzyczny przygotowany przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Michałowa pod kierownictwem Pani Katarzyny Doroz i Pana Michała Mazura. Po występach rozpoczął się wielki meeting: uczestnicy uroczystości mieli okazję oglądać piękną makietę budynku naszej szkoły oraz fotografie zamieszczone w publikacji wydanej specjalnie na tą okazję. Goście oraz dzieci mieli okazję korzystać z wielu atrakcji takich jak: przejazd bryczkami po okolicy, malowanie twarzy, grillowanie, zabawy i dyskoteki. Przygotowaniom do jubileuszu towarzyszyła radość, pozytywne emocje i troska o to, by było to wyjątkowe wydarzenie. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym szczególnym dniu zawitali w murach dostojnej jubilatki.