Wycieczka do Wiślicy

In Aktualności, Wycieczki, Wydarzenia by Anna_Michnicka

17 maja  uczniowie klas I-III szkoły podstawowej udali się do Wiślicy. Odwiedziliśmy tam trzy miejsca – świeżo odnowione Muzeum Archeologicznego, Dom Długosza oraz Kolegiatę Narodzenia NMP. 

Celem wycieczki było zwiedzenie zmodernizowanego i nowo otwartego w 2022 roku Muzeum Archeologicznego. Zwiedzanie rozpoczęliśmy z przewodnikiem od nowoczesnego pawilonu, w którym uczestnicy wycieczki podziwiali pozostałości kościółka św. Mikołaja z XI wieku. W pierwszej sali dzieci podziwiały artefakty archeologiczne m.in. ceramiczne naczynia, sprzęty i narzędzia metalowe. Dodatkowo na 19-metrowym ekranie, ulokowanym na ścianach pawilonu, wyświetlono multimedialną prezentację, która przedstawiała historię średniowiecznego grodziska w Wiślicy. Następnie  udaliśmy się podziemną trasą, prowadzącą do podziemia współczesnej Bazyliki, która skrywa relikty dwóch świątyń romańskich. W podziemiu zobaczyliśmy jeden z najcenniejszych polskich zabytków, czyli Płytę Orantów. Ponadto w muzeum uczniowie  podziwiali wiele innych, unikatowych zabytków. Wśród nich były m.in.: monety wczesnośredniowieczne, średniowieczna biżuteria, codzienne narzędzia z okresu średniowiecza i można by było tak wyliczać beż końca.

Kolejnym punktem programu wycieczki był Dom Długosza, zwiedzaliśmy go w towarzystwie księdza proboszcza, który z olbrzymią swadą opowiadał o historii tego budynku. Dom Długosza – aktualnie plebania, zachował wiele  pierwotnych elementów godnych obejrzenia.

Na zakończenie, już bez przewodnika weszliśmy do Bazyliki Kolegiackiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Wycieczka podobała się uczniom, co potwierdziły jednogłośnym okrzykiem pełnym radości.

Ewelina Niewiadomska