Rozwijamy WTZ Złote Serce

In Aktualności, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Wydarzenia by Anna_Michnicka

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Złote Serce” w Michałowie pragną cały czas się rozwijać, dlatego postanowiliśmy złożyć wniosek o poszerzenie działalności warsztatu o kolejne dwie sale terapii zajęciowej. Wniosek został złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie dnia 28.06.2023 r. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez członków komisji z PCPR oraz Starostwa Powiatowego nasi uczestnicy z dniem 01.01.2024 r. mogli przyjąć do naszej społeczności 5 kolejnych uczestników, a także rozpocząć pracę w  pracowni takiej jak:

– pracownia profesjonalnego sprzątania zewnętrznego i wewnętrznego zajmuje się utrzymaniem czystości i higieny pomieszczeń wewnątrz Warsztatu. Czyszczeniem, pielęgnacją i konserwacją wszelkiego rodzaju powierzchni. Każdego dnia usuwamy zabrudzenia luźne stosując szczotkę tradycyjną, mop lub też odkurzacz. Zanieczyszczenia lepkie i przylegające również nie stanowią wyzwania, gdyż posiadamy właściwe narzędzia, materiały, środki myjąco-pielęgnacyjne, które rozpuszczają uporczywe zabrudzenia. Jednak oprócz posiadanego wyposażenia ostateczny efekt czystości zależy od naszego fizycznego wysiłku, głównie poprzez czyszczenie powierzchni podłogowych i ponad podłogowych metodą ósemkową. Uczymy się odczytywać znaki obrazkowe, mówiące o przeznaczeniu i stosowaniu danego środka oraz wybierać właściwą ściereczkę do danego sektora czystości. Staramy się samodzielnie sporządzić roztwór roboczy. W kontakcie z chemią profesjonalną stosujemy wszelkie środki ostrożności. Uczymy się również stosować Ekologiczną Technikę Czyszczenia. Nasza pracownia zajmuje się również utrzymaniem w czystości terenu zewnętrznego wokół Warsztatu.

Na kolejnych uczestników czekamy do 01.09.2024 r., gdyż tego dnia tak jak pozostali uczestnicy warsztatu,  rozpoczną pracę w pracowni ogrodniczej gdzie w ramach zajęć będą posługiwać się prostymi narzędziami ogrodniczymi. Uczyć się uprawy i pielęgnacji roślin. Do zadań uczestników od wiosny do jesieni będzie należało m.in. koszenie trawy, usuwanie chwastów, sadzenie i pielęgnacja kwiatów, rozsady roślin, uprawianie ogródka warzywno-owocowego. Zimą natomiast będą zajmować się odśnieżaniem, dokarmianiem ptaków, pracami porządkowymi, wykonywać również świąteczne ozdoby dekoracyjne.