Klasa: I-III SP Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym

,,Polska moja mała ojczyzna”

Poniedziałek 27.04.2020

Ćwiczenie 1
Krótki filmik w linku na dole do obejrzenia o symbolach narodowych.

Ćwiczenie 2
Symbole narodowe do pokolorowania.

Wtorek 28.04.2020r

Ćwiczenie 1
Krótki wierszyk do przeczytania i próba nauki dla dzieci.

Ćwiczenie 2
Gra interaktywna o Polsce w pliku poniżej.

https://www.janauczycielka.com/gry-interaktywne/?fbclid=IwAR3EPi8yUuFfAETxnEPbKeSmQ1kGk1xNx6uKq9jl7dmn_i4BiIDS0CQoe6Y

Środa 28.04.2020r

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

Czwartek 30.04.2020r

Ćwiczenie 1
Nowa litera w klasowym alfabecie do zapoznania.

Ćwiczenie 2
Litera J,j do napisania po śladzie oraz ćwiczenia do wykonania w karcie pracy poniżej

Description: C:\Users\HP\Desktop\Milenka (pomoce)\litery\literrka J j\17j.JPG