Kl.I-III PU AU
dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną sprzężoną z autyzmem.

Zadanie 1: 
Proszę wykleić  po śladzie z pasków wyciętych z bibuły temat tygodnia: Wiosenne ptaki.

Zadanie 2:
Proszę uzupełnić karty pracy

Zadanie 3 ( dla dzieci piszących)
Proszę napisać po śladzie litery T, S, K

Zadanie 4:
Proszę pokolorować farbami, kredkami lub wykleić z bibuły ilustracje.

Zadanie 5: Ćwiczenia grafomotoryczne (ilustracje 1,2,3)

Proszę narysować po śladzie

Zadanie 6:
Proszę obejrzeć film edukacyjny: wiosenne ptaki