Zapytanie ofertowe na dostawę czterech fabrycznie nowych 9-cio osobowych samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych (w każdym aucie jedno miejsce dla osoby na wózku):

  • dwóch aut dla Warsztatów Terapii Zajęciowej ZŁOTE SERCE w Michałowie prowadzonych przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ZŁOTE SERCE
  • dwóch aut dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ZŁOTE SERCE w Pińczowie prowadzonego przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ZŁOTE SERCE

realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – Obszar D, dotyczącym barier transportowych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – wzór umowy

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA