Ślubowanie klas pierwszych 2016

In Aktualności, Uroczystości by Anna_Michnicka

W piątek (28.10) w Fundacji ,,Złote Serce ” w Pińczowie miała miejsce uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Uroczystość miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter. W uroczystości uczestniczyli: Pan Dyrektor oraz rodzice pierwszoklasistów. Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawców: p. K. Bandury, p. M. Różalskiej. Swoim występem wzbudzili radość i podziw wśród gości. Następnie pierwszoklasiści w obecności dyrekcji, wychowawców oraz rodziców, z wielkim przejęciem powtarzali słowa przysięgi ślubując:

,,Ja, uczeń pierwszej klasy ślubuję, że:
będę starać się wiedzieć więcej niż wiem,
umieć więcej niż umiem.
Będę dbać o dobre imię szkoły
i swojego domu rodzinnego.
Będę spieszyć innym z pomocą,
nie opuszczę nikogo w potrzebie.
Będę dbać o otaczającą przyrodę,
żeby świat był zawsze piękny.
Będę żyć i pracować dla dobra mojej ojczyzny
Rzeczypospolitej Polskiej.”

słowa przysięgi

Aktu pasowania – poprzez dotknięcie uczniowskiego ramienia wielkim ołówkiem- dokonała Pan Dyrektor Jacek Kapałka. Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor wraz z wychowawcami wręczyli ślubowanym uczniom drobne upominki. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się poczęstunek dla uczniów i ich rodziców, rozmów i wspólnej zabawy nie było końca. Tego dnia w tak miłej atmosferze, pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.