Dzień Edukacji Narodowej 2016

In Aktualności, Uroczystości, Wydarzenia by Anna_Michnicka

Nauczyciel… to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarować to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?

D. Beisser

Cytat ten przyświeca każdego dnia nauczycielom i pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Złote serce”. Tak było i tego dnia podczas organizacji obchodów związanych z Dniem Edukacji Narodowej, który odbył się 13 października 2016r. W naszej szkole Dzień Nauczyciela obchodzony jest co roku bardzo uroczyście. Już od dawna trwały plany i przygotowania, aby czas spędzony w tym dniu na długo pozostał w pamięci naszych wychowanków, rodziców, zaproszonych gości, Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Fundacji. Swoją obecnością zaszczycili nas: Ryszard Barna -W-ce Starosta Powiatu Pińczowskiego, Teresa Gładysz-Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Joanna Słonina-Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Marcin Kozłowski- Sekretarz Miasta i Gminy Pińczów, Ireneusz Gołuszka-Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego. Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Narodowego zabrał głos Dyrektor Jacek Kapałka. Złożył serdeczne życzenia, spełnienia marzeń oraz wiele radości i wytrwałości dla naszych nauczycieli i pracowników. Następnie uroczyście wręczał nauczycielom stażystom akty nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Zasłużony awans otrzymali: Cofór Marzena, Gajda Anna, Klamińska Dorota, Nowak Ewelina, Puchała Ilona, Soja Katarzyna, Stanek Krolina, Tęcza Marzena, Walkowiak Michał. Miłą niespodzianką dla nauczycieli i pracowników było odczytanie przez Dyrektora nazwisk osób , które otrzymały nagrody Prezesa Fundacji byli nimi: Kawiorska Agnieszka, Dziadek Wioletta, Gnieździńska Katarzyna, Janoś Ewelina, Bartosiak Ewa, Maj Mirosław. W gronie wyróżnionych i zaszczyconych znalazły się osoby, które dostały nagrodę Dyrektora Fundacji byli nimi: Dziura Joanna, Gieroń Joanna, Klamińska Dorota, Przeniosło Ewa, Wites Paulina, Duraczyńska -Baran Adelajda, Pawlikowska Anna, Ziębicka Milena, Mania Bożena, Grudzień Barbara, Marzec Józef. Następnie zabrała głos Przewodnicząca Rady Rodziców Aneta Paproć. W imieniu wszystkich rodziców złożyła serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom Fundacji za wykonywaną codziennie ciężką, trudną pracę.

W dalszej części obchodów zabrali głos przybyli goście, złożyli serdeczne życzenia, spełnienia marzeń oraz wiele radości i wytrwałości dla naszych nauczycieli i pracowników. Na ręce Wioletta Dziadek wręczyli kwiaty i słodycze dla naszych wychowanków.

Z wielką niecierpliwością czekały na przedstawienie części artystycznej najmłodsze dzieci pod przewodnictwem pani Joanny Dziury. Dzieci pokazywały przedstawienie pt. „Wyspa Smerfów”.

Główną atrakcją tegorocznych obchodów była część artystyczna przygotowana przez dzieci i młodzież szkolną pod przewodnictwem Wioletty Dziadek i Agnieszki Kawiorskiej. Przedstawienie parodiujące lekcje odbywające się w szkole i sposoby prowadzenia ich przez nauczycieli. Sparodiowane i pokazane cechy charakterystyczne Dyrektora, nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów i dzieci pytanych na lekcjach były pokazane w sposób bardzo zabawny.

Uczniowie doskonale odegrali role swoich nauczycieli i wcielili się w poszczególne osoby.

Dzieci i młodzież po przedstawieniu zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Nastepnie zabrała głos Pani Prezes Fundacji Anna Michnicka życząc wielu sukcesów nauczycielom i pracownikom Fundacji. Tego dnia nikt na pewno nie narzekał na nudę.

Na zakończenie uczniowie szkoły pięknie zagrali i odśpiewali tradycyjne sto lat i koncert dla wszystkich przygotowany pod kierownictwem Andrzeja Kiljana i Kamila Latochy.

Sto lat!