Pożegnanie Andrzeja Kiliana

In Aktualności, Wydarzenia by Anna_Michnicka

Choć nasza współpraca została nagle przerwana to mimo wszystko zwracamy się do Ciebie w imieniu Rady Pedagogicznej ze słowami gorących podziękowań. Twoje półwiecze pracy pedagogicznej, wysiłku i trudu zapisało Cię na trwale w annałach naszego miasta, a w szczególności naszej placówki. Twoja muzyka i śpiew naszych wychowanków zawsze towarzyszyły naszej szkolnej społeczności na uroczystościach tworząc wyjątkowy ich klimat.

Rozśpiewałeś Andrzeju naszych wychowanków i wprowadziłeś ich w świat kultury i wartości niewymiernych. Kształtowałeś ich wrażliwość i otwartość na wszystko co dobre oraz odwagę do wystąpień publicznych co w przypadku naszej placówki jest niezmiernie ważne. Twoje oddanie, konsekwencja w pracy i poświecenie, powinny być dla nich przykładem jak powinni postępować w dorosłym, samodzielnym życiu.

Nie dane było Ci podsumować Twojej pracy pedagogicznej we właściwy sposób, bo nigdy jej nie zakończyłeś. Nawet będąc na zasłużonej emeryturze jej nie zaprzestałeś bo edukacja, muzyka i przygotowanie tych dzieci do życia w społeczeństwie było dla Ciebie ważniejsze niż odpoczynek. Cała Rada Pedagogiczna ma jedynie nadzieję, że czerpałeś z naszej współpracy satysfakcję.

W imieniu Zarządu Fundacji, Dyrekcji i wszystkich pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Złote Serce oraz naszych wychowanków składamy Ci Andrzeju najserdeczniejsze podziękowania i pożegnanie. Jak powiedziała Maria Kuncewiczowa „Muzyka ma korzenie w ziemi, ale koronę w niebie” i mamy nadzieję, że tam kiedyś się spotkamy.