Ślubowanie Pierwszoklasistów 2018

In Aktualności, Uroczystości, Wydarzenia by Anna_Michnicka

Pierwszak – jak to dumnie brzmi!

31 października 2018 r. w  naszej szkole odbył się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło ślubowanie klas pierwszych. Jest to symboliczna chwila przyjęcia pierwszaków w poczet uczniów.   Ceremonia ta miała miejsce w pięknie udekorowanej  sali w obecności licznie zgromadzonych rodziców, gości i uczniów.

Apel rozpoczęto od odśpiewania Hymnu państwowego. Następnie głos zabrał Dyrektor szkoły Jacek Kapałka . W swoim przemówieniu powitał zaproszonych gości , ale szczególne słowa skierował do pierwszoklasistów mówiąc  między innymi, że ślubowanie to najważniejsze wydarzenie nie tylko dla nich, ale i dla całej szkoły, a także dla ich bliskich, dlatego tak licznie przybyli rodzice, dziadkowie, rodzeństwo. Złożenie ślubowania potwierdza, że staną się pełnoprawnymi uczniami i przyjmują na siebie prawa i obowiązki ucznia.

Powitania uczniów klas pierwszych dokonali również starsi koledzy od których usłyszeli , że w momencie  wejścia w szkolne progi tworzą razem z innymi uczniami wielką szkolną rodzinę.

Następnie uczniowie klas pierwszych zaprezentowali przygotowany program artystyczny w którym wiersze przeplatały się z wesołymi piosenkami. Powagi sytuacji dodawały odświętne stroje i ogromne zaangażowanie dzieci. Występ został nagrodzony gromkimi oklaskami. Wreszcie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania  Pan Dyrektor dokonał aktu  pasowania na ucznia. „Pasuję Ciebie na ucznia” – mówił dotykając  symbolicznym  ołówkiem . Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Specjalnej  Szkoły Podstawowej  Fundacji Złote Serce. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, nie zabrakło również słodkiego poczęstunku.

Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce. Powodzenia!