II miejsce Julii Piwowarskiej w konkursie KRUS

In Aktualności, Wydarzenia by Anna_Michnicka

X Ogólnopolski Konkurs „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” II miejsce w etapie powiatowym dla naszej uczennicy Julii Piwowarskiej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadziła, w ramach działań prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i rolniczych chorób zawodowych, dziesiątą, jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Konkurs przebiegał pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” miało zwrócić szczególną uwagę najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym, zachęcić dzieci do zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania w jego obrębie.