Oświadczenie Dyrektora z 26-11-2020

In Aktualności by Anna_Michnicka

W związku ze zmieniającym rozporządzeniem z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrekcja Ośrodka informuje, że zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Złote Serce” odbywające się na Batalionów Chłopskich 5, Batalionów Chłopskich 3, Umianowicach 141 oraz zajęcia w grupach wychowawczych na Pałęki 26 nadal od dnia 30 listopada będą odbywać się w trybie stacjonarnym.

Dyrekcja pragnie nadmienić, że w przypadku wystąpienia pozytywnych wyników COVID-19 na Budynkach Ośrodka rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni o zaistniałej sytuacji i wtedy będziemy zmuszeni przejść na nauczanie zdalne. Jednak ten scenariusz odpowiada tylko i wyłącznie w sytuacji opisanej powyżej.

W załącznikach rozporządzenia:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000196001.pdf (główne)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000208701.pdf (zmieniające)

Z poważaniem,
Jacek Kapałka – Dyrektor Ośrodka