#razemnaświęta

In Aktualności, Wydarzenia by Anna_Michnicka

Tak, jak w poprzednim roku, tak i teraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Złote Serce” w Pińczowie wzięli udział w organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki akcji „Razem na święta”. Podopieczni przygotowali kartki świąteczne z życzeniami dla każdego pacjenta Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pińczowie. Łącznie 106 kartek! Kartki z życzeniami, stroik świąteczny i życzenia dla pacjentów jak i dla personelu zostały przekazane na ręce pani Alicji Topolskiej- kierownik Zakłady Opiekuńczo-Leczniczego w Pińczowie.

Celem inicjatywy jest budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych, jak również zachęcanie uczniów do niesienia pomocy.

Ze względu na stan epidemii nasze działania w ramach akcji były zgodne z wytycznymi sanitarnymi.