Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2017

In Aktualności, Uroczystości, Wydarzenia by Anna_Michnicka

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe wydarzenie dla nauczycieli i pracowników oświaty. W związku z tym dnia 13 października w budynku liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie przygotowano powiatowe uroczystości dla wszystkich, którzy zawodowo związali się z nauczaniem dzieci i młodzieży.Gospodarze powiatu gościli pracowników prowadzonych placówek oświatowych.Na uroczystości zgromadzili się nauczyciele oraz Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja, Zespołu Szkół Zawodowych,   Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Wyrazem uznania dla działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Złote Serce” było zaproszenie przez Pana Starostę Powiatu Pińczowskiego Zbigniewa Kierkowskiego, Prezesa Fundacji Annę Michnicką, Dyrektora szkoły Jacka Kapałkę, nauczycieli i pracowników Fundacji.

Pan Starosta podziękował wszystkim , którzy przyczyniają się do rozszerzenia wiedzy młodzieży i przekazał moc życzeń  dla  pińczowskich nauczycieli oraz życzył całej społeczności szkolnej z okazji ich święta wielu sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej.

Podczas spotkania z Dyrektorami i nauczycielami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pińczowski zostały wręczone nagrody Prezesa oraz Dyrektora Fundacji. Prezentujemy listę nauczycieli i pracowników Oświaty, którzy zostali wyróżnieni:

Nagroda Prezesa Fundacji : Dziura Joanna, Gręda Ewelina, Grdulska Monika, Maruszak Małgorzata, Piasecka Ewelina, Puchała Ilona, Rogala Marzena, Sikora Daniel.

Nagroda Dyrektora: Bandura Katarzyna, Bartosiak Ewa, Cofór Marzena, Dębska Iwona, Gądek Paulina, Gębka Anna, Gil Grzegorz, Kabat Katarzyna, Mazur Kamila, Morzonek Marcin, Obważanek Justyna, Soja Katarzyna, Tęcza Marzena,Wójcik Magdalena.

Następnie Pan Dyrektor poinformował wszystkich zebranych gości o ukończonych awansach nauczycieli Fundacji, którzy pozytywnie zdali egzamin  na  stopień nauczyciela  mianowanego  przez: Agnieszkę Kawiorską, Wiolettę Dziadek, Mirosława Maja. Zasłużony awans na stopień nauczyciela kontraktowego  otrzymali:AnnaGłombińska, Anna Gębka, Paulina Gądek, Marzena Smaczyńska, Kamil Latocha, Katarzyna Kabat, Monika Sułek, Katarzyna Bandura.

Prezes Fundacji Anna Michnicka wraz z Dyrektorem Jackiem Kapałką serdecznie dziękowali nagrodzonym nauczycielom i pracownikom za sumienną i rzetelną pracę oraz zaangażowanie i wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Nagrodzeni usłyszeli również słowa uznania od Pana Starosty Powiatu Pińczowskiego Zbigniewa Kierkowskiego , Wicestarosty Ryszarda Barny oraz Pani Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Katarzyny Nowackiej.

Serdecznie dziękujemy Staroście Powiatu Pińczowskiego za zaproszenie na tak ważną uroczystość.