Ślubowanie uczniów klas pierwszych 2017

In Aktualności, Uroczystości, Wydarzenia by Anna_Michnicka

Wśród pierwszaków chodzą słuchy,
Narzekają więc maluchy, powtarzają niewesoło:
Ślub będziemy, ślub będziemy brać ze szkołą!
Chciał uciekać Grzesio mały,
Ale Konrad, człek bywały
Wytłumaczył mu: Kolego!
Ślubowanie – to jest całkiem coś innego.
Musisz przyrzec, że bez przerwy
Będziesz dbał o pani nerwy,
Będziesz uczył się starannie,
Zachowywał nienagannie.
Gdy umowa taka stanie,
To jest właśnie ślubowanie.

W dniu 20.10.2017 r miało miejsce ważne wydarzenie w życiu uczniów klas pierwszych. W tym dniu zostali oni pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. W tej ważnej dla nich uroczystości byli z nimi rodzice, pan Dyrektor Jacek Kapałka, wychowawczynie, opiekunowie i starsi koledzy. Aby zostać uczniami naszej szkoły , nasze pociechy musiały wykazać się wiedzą o Polsce, wyrażoną w wierszach i piosenkach. Następnie w obecności wszystkich gości powtarzali słowa przysięgi:

Ślubuję być dobrym Polakiem,
Dbać o dobre imię klasy i szkoły.
Uczyć się pilnie, jak kochać Ojczyznę,
Jak dla niej pracować, kiedy dorosnę,
Ślubuję być dobrym kolegą,
Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość
Rodzicom i nauczycielom

Po ślubowaniu nastąpiło pasowanie na ucznia. Pan Dyrektor Jacek Kapałka, poprzez dotknięcie prawego ramienia każdego dziecka wielkim ołówkiem. Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor wraz z wychowawczyniami wręczyli ślubowanym uczniom drobne upominki. Po części oficjalnej był poczęstunek dla wszystkich gości oraz gry i zabawy dla dzieci.