Aktywny wrzesień w WTZ

In Aktualności, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Wycieczki, Wydarzenia by Anna_Michnicka

W ramach integracji z najbliższym otoczeniem uczestnicy WTZ Złote Serce odwiedzili instytucje
użytku publicznego w Michałowie: Urząd Gminy, Bibliotekę, Bank Spółdzielczy, Pocztę oraz Ośrodek
Zdrowia. Odwiedzili również budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Gabinet weterynarii, zakład
fryzjerski oraz sklepy spożywcze. Celem działania była rehabilitacja społeczna umożliwiająca osobom z
niepełnosprawnościami uczestnictwo w życiu codziennym poprzez doskonalenie umiejętności
samodzielnego wypełniania ról społecznych oraz kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach
publicznych.
Uczestnicy zostali mile przyjęci we wszystkich odwiedzonych miejscach i zachęceni do częstych
odwiedzin.