Ćwiczenie pamięci

Opis
1. Etap edukacyjny: II
2. Stopień niepełnosprawności: lekka, umiarkowana
3. Wspierane/rozwijane umiejętności:
a) Ćwiczenia pamięci i innych funkcji poznawczych
– pamięć
– orientacja
– myślenie
– funkcje językowe
– funkcje wzrokowo – przestrzenne


Pierwszy dzień wiosny

Opis
1.Etap edukacyjny: I
2. Stopień niepełnosprawności: lekki, umiarkowany
3. Wspierane/rozwijane umiejętności:
a) Pierwszy dzień wiosny- koordynacja wzrokowo-ruchowa
– sekwencje
– szeregi
– pisanie po śladzie
– grafopercepcja


Link do Youtube. Są to darmowe słuchowiska (niestety czasami z reklamami). Dostęp do komputera, telefonu z Internetem.

1. Etap edukacyjny: dla wszystkich wychowanków
2. Niepełnosprawność w każdym stopniu.
3. Rozwijanie wyobraźni, Relaksacja – wyciszenie.

Bajkowisko – główny link (do wyboru jaka bajka nas interesuje)

https://www.youtube.com/channel/UCfNFD9kA84WtfckM0O7ftUg

„Leśne opowieści”:

„Nieszczęścia Andzi”:

„Z życia małych dzieci”:

„Syrena”

___________________________________________________________
Link do darmowego zestawu ćwiczeń:
Dostęp do komputera z Internetem oraz drukarka. https://www.lundbeck.com/upload/pl/files/pdf/Poradniki/CwiczeniapamieciDzienniakI.pdf
1. Etap edukacyjny: IV ( uczniowie z klas PU)
2. Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym
3. Usprawnianie ogólne procesów poznawczych
____________________________________________________________
Link do strony z dyktandami oraz zagadkami ortograficznymi:
Dostęp do komputera z Internetem.
https://www.dyktanda.net/dyktanda.php
1. Etap edukacyjny: IV
2. Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym
3. Doskonalenie czytania, doskonalenie zasad pisowni, wzbogacanie słownictwa.

Pisownia z „rz” i „ż” zasady pisowni:
https://www.dyktanda.net/zasady-pisowni/pisownia-rz.php

Pisownia z „rz” i „ż” dyktando
https://www.dyktanda.net/dyktando-46.php