Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Klasa I-III. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

WAŻNE: przygotowane przeze mnie karty pracy mają różny stopień trudności ze względu na zróżnicowany poziom moich uczniów.
Proszę rodziców o wybór tych odpowiednich, biorąc pod uwagę umiejętności oraz zakres wiedzy swoich dzieci!!!

TEMAT TYGODNIA: MAJOWE ŚWIĘTA (27.04. – 01.05.)

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2 (proszę nauczyć się na pamięć)

Ćwiczenie 3-19 (załączniki)

Ćwiczenie 20 (wypełnij kulki odpowiednim kolorem plasteliny)