Szkoła Podstawowa kl. VII –VIII AU

Blok tematyczny – Podwójne kompozycje

Czas pracy dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka.

Cel główny – rysowanie obiema rękami jednocześnie, Rozwijanie sprawności manualnej

Proszę na dwóch białych kartkach papieru o narysowanie przez dzieci jednocześnie obiema rękami –w tym samym czasie – koła, kwadratu, trójkąta. Bardzo proszę o powielanie tej czynności kilka razy. Bardzo proszę również o wykonania zadania przez dzieci, które znajduje się w linku poniżej

Link do wykonania zadania:

Blok tematyczny – Słuchanie opowiadania Juliana Tuwima ABECADŁO, pisanie liter po śladzie

Czas pracy dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka.

Cel główny – uważne słuchanie opowiadania, pisanie po śladzie liter

Proszę aby dzieci napisały litery z alfabetu w celu przypomnienia i ćwiczenia doskonalenia pisania, oraz uważne odsłuchanie wiersza z linku

Link do wykonania zadania:

Blok tematyczny – Grzeczna przypominajka

Czas pracy dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka.

Cel główny – wykonywanie symetrycznej wycinanka

Na białej kartce proszę narysować dowolny ale w miarę prosty przedmiot, wzór, owoc, szlaczek. Z dowolnego koloru bardzo proszę aby dzieci wycinały różne kształty, tak aby pocięły według siebie kolorowy papier. Kawałkami przoszę wykleić np. szlaczek. Doskonalimy pracę z nożyczkami.

Link do wykonania zadania:

Blok tematyczny – Malowane zawijasy

Czas pracy dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka.

Cel główny – malowanie farba w obrębie konturu

Na białych kartkach proszę narysować dowolne szlaczki, bardzo proszę aby dzieci farbami malowały po konturach szlaczków dowolnymi kolorami.

Blok tematyczny – Dowolne gry i zabawy na świeżym powietrzu, rzuc do mnie piłkę

Czas pracy dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka.

Cel główny doskonalenie chwytu oburącz, zabawa z elementami rzutu

Spędzamy czas na świeżym powietrzu, zabawy z piłką.