Kl. IV- VIII- uczniowie z niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

MOI DRODZY UCZNIOWIE, PRACUJEMY DALEJ!!!

Zadany materiał rozkładamy sobie na cały tydzień. Spośród zamieszczonych kart pracy, wybieramy tylko te, które nasze dziecko jest w stanie wykonać.

Wychowawca : Małgorzata Gurak

MOI DRODZY UCZNIOWIE, PRACUJEMY DALEJ!!!

Temat tygodnia: Polska – mój kraj.

I Zabawa matematyczna ,,Długi- krótki” – ćwiczenia w mierzeniu długości.
1) Przygotuj 8 sznurków/wstążek w dwóch kolorach, np. cztery sznurki czerwone, cztery żółte (jednakowej długości) oraz linijkę/miarkę krawiecką. Rodzic układa ze sznurków dwie drogi (każda składa się z 4 sznurków w tym samym kolorze, np. droga czerwona i droga żółta). Drogi są do siebie równoległe.
• Rodzic pyta: – Czy obie drogi mają taką samą długość? – Dlaczego tak uważacie?
Następnie jedna z dróg zakręca.
• Rodzic ponownie pyta: – Czy teraz drogi mają taką samą długość? – Dlaczego uważacie, że czerwona droga jest dłuższa?
Ponownie jedna z dróg zakręca
• Rodzic kontynuuje: – Czy drogi nadal mają taką samą długość? – Jak można udowodnić, że są tej samej długości? (Drogi mają taką samą długość, ponieważ nadal są te same sznurki/wstążki, tylko nieco przesunięte).
2) Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą. Dziecko wraz z rodzicem mierzą szerokość dywanu, stawiając stopę przed stopą (palce jednej stopy dotykają pięty drugiej stopy) i głośno licząc.
• Rodzic pyta: – Dlaczego wyszły nam różne wyniki? – Czy nasze stopy są jednakowej długości?
3) Mierzenie długości dywanu krokami. Dziecko wraz z rodzicem mierzą długość dywanu krokami, głośno licząc.
• Rodzic: – Dlaczego wyszły nam rożne wyniki? – Z czym jest związana długość naszych kroków? (ze wzrostem)
4) Pokaz linijki, miarki krawieckiej. Rodzic mierzy linijką/miarką krawiecką długość małego dywanu. Dziecko z jego pomocą stara się odczytać wynik pomiarów.

Zabawy matematyczne

  1. Dodawanie i odejmowanie do 10 , https://szaloneliczby.pl/dodawanie-w-zakresie-10
  2.  Dodawanie i odejmowanie do 20  https://szaloneliczby.pl/dodawanie-w-zakresie-20/
  3. Znak <,>   https://szaloneliczby.pl/znak-wiekszosci-i-mniejszosci-do-10/

II. Piosenka „Jestem Polakiem” pod tym linkiem znajdziecie piosenkę Jestem Polakiem, słuchajcie jej kilka razy dziennie a utrwalicie wiadomości dotyczące naszego kraju.

1.Pokoloruj odpowiednio flagi.

Flaga Polski
Flaga Unii Europejskiej

 2. Pokoloruj tylko te litery, które są potrzebne do napisania wyrazu z ramki. Spróbuj podzielić słowo GODŁO, POLSKA, FLAGA, WARSZAWA, HYMN  na sylaby i głoski.

GODŁO
    G R K D I Ł M O U O   
P O L S K A      
  P W K T L A O R P S    
FLAGA
OFKMGA
AZLURW
WARSZAWA
WMATZLWK
ORJSIASA

3. Przeczytaj zdania. Uzupełnij je wyrazami z ramki.

WISŁATATRYWARSZAWABAŁTYCKIM

………………….. to najwyższe góry Polski.

Stolicą Polski jest……………………………………………

Największa rzeka Polski to………………………………

Polska leży nad Morzem……………………………………………..

4.Wykreśl powtarzające się sylaby i uzupełnij zdanie powstałymi wyrazami.

Rzeczmaposmapomalimatama        Polmaskama

Nasz kraj to………………………………………………………………………………,

a RP to skrót nazwy naszego państwa.

5. Ułóż z rozsypanych wyrazów zdanie i je zapisz.

Biały orzeł                                                                 w złotej

                              godłem                                                    jest                              koronie                                                           na czerwonym

      Polski.                                  tle

6.Uzupełnij zdania wybranymi wyrazami z ramki w odpowiedniej formie.

Polak          Polka           Polska        Europa          Europejczyk            Europejka

Jestem ………………………….Mieszkam w…………………………

Jestem…………………………   Mieszkam w…………………………

III. Percepcja wzrokowa

Zapraszam Was też do waszych ulubionych zabaw: mogą być puzzle, gry planszowe, konstruowanie budowli z klocków. Pamiętajcie, że teraz warto pomagać rodzicom w pracach domowych: rozkładanie naczyń, przygotowanie prostych posiłków, sprzątanie swojego pokoju.
Pozdrawiam całą klasę i życzę miłego spędzania czasu z Waszymi najbliższymi.